Bảng tăng trưởng ngành hàng

Xếp hạng các ngành hàng có doanh thu trên thương mại điện tử cao nhất trong tháng trên từng ngành hàng. Số liệu trong BXH được thống kê từ Shopee, Lazada, Tiki bởi nền tảng dữ liệu EcomHeat của YouNet ECI.

Bảng tăng trưởng ngành hàng

Xếp hạng các ngành hàng có doanh thu trên thương mại điện tử cao nhất trong tháng trên từng ngành hàng. Số liệu trong BXH được thống kê từ Shopee, Lazada, Tiki bởi nền tảng dữ liệu EcomHeat của YouNet ECI.

Vui lòng chọn ngành hàng để xem Bảng xếp hạng

Theo dõi thị phần, nắm bắt từng bước đi của đối thủ trên sàn Thương mại điện tử. Đăng ký nhận tư vấn giải pháp phân tích dữ liệu Thương mại điện tử.

Liên hệ ngay với YouNet ECI

Phân tích dữ liệu đến cấp phân loại nhỏ nhất: Model & Product Page.

Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu thương mại điện tử có độ chi tiết sâu nhất của YouNet ECI:
- Tầng Model: được công nghệ A.I phân loại chính xác dựa trên nhận diện hình ảnh và nội dung mô tả ngay cả khi Seller đăng sản phẩm không đúng ngành hàng. Điều này giúp cho tăng tính chính xác cho các báo cáo phân tích chuyên sâu.
– Tầng Product Page: Phân loại bởi A.I và đội ngũ Data, cho phép YouNet ECI chỉ ra được những insight chi tiết nhất về thị trường và đối thủ, đề xuất ra quyết định dựa trên dữ liệu cho thương hiệu một cách hợp lý.

Báo cáo phân tích chuyên sâu cho thương hiệu:
Làm chủ dữ liệu thương mại điện tử
- Liên hệ YouNet ECI -

Truy cập nền tảng dữ liệu thương mại điện tử EcomHeat và cập nhật những số liệu quan trọng nhất về ngành hàng của bạn. Liên hệ YouNet Group ngay hôm nay.